indexmenow

Pravidla a podmínky

Následující podmínky upravují veškeré používání webu indexmenow.com a jeho indexovacího API. 

Web vlastní a provozuje:

  • Společnost: SAS QUIRECHERCHE
  • SIRET: 54002153200028
  • Adresa: 4B AVENUE NOTRE DAME, 06000, Nice, Francie.
  • E-mail: contact@indexmenow.com
  • Twitter: @indexmenow

Ředitelem publikace je Stéphane Madaleno ( @Smadaleno ) .

 

Souhlasem s těmito podmínkami nebo přístupem nebo používáním indexmenow.com jste starší 18 let.

Cete prohlašují a uznávají, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s těmito podmínkami, a že informace, které poskytují při registraci služby je přesné, úplné a máte právo na jejich použití. Pokud se zaregistrujete na Isindexed. com jménem korporace nebo jiné právnické osoby prohlašujete, že máte oprávnění zavázat tuto entitu a její přidružené společnosti k těmto Podmínkám, v takovém případě budou výrazy „vy“, „vaše“ nebo společníci odkazovat na tuto entitu a její přidružené společnosti. Pokud takové oprávnění nemáte nebo pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte s těmito Podmínkami souhlasit a nesmíte používat Služby Isindexed.com.

1. POPIS SLUŽBY A POUŽÍVÁNÍ

1.1 – „Služba“ indexmenow.com je služba, jejímž hlavním cílem je rychle indexovat vaše stránky ve vyhledávači Google.

Najdete zde také integrovaný systém pro kontrolu indexování vašich URL. Díky této službě, pokud adresa URL není indexována po 10 dnech, budete znovu připsáni.

Pro lepší správu vašich projektů a sledování indexování s historií však doporučujeme přidat klíč API indexmenow.com na isindexed.com. Isindexed.com je skutečně služba specializující se na indexování kontrol.

1.2 – Služba indexmenow.com, nástroje a API indexmenow.com a propojení API s isindexed.com jsou vám poskytovány prostřednictvím webu podle zakoupeného balíčku, včetně veškerého softwaru, dat, textů a dalšího obsahu. zpřístupněny prostřednictvím webu nebo vyvinuty prostřednictvím indexmenow.com. Všechny nové funkce přidané ke Službě nebo rozšiřující Službu také podléhají těmto Podmínkám.

1.3 – indexmenow.com dělá vše pro to, aby byla služba dostupná, jak je podrobně uvedeno v příslušném servisním plánu, s výjimkou: plánované odstávky nebo jakékoli nedostupnosti způsobené okolnostmi, které nemůžeme ovlivnit.

1.4 – Neexistuje žádný garantovaný poměr indexu. Míra indexace závisí na mnoha individuálních faktorech. Pokud však vaše adresa URL nebude po 10 dnech indexována, bude vám připsána zpět částka utracených kreditů.

2. SOUKROMÍ A ZABEZPEČENÍ DAT

2.1 Při poskytování služby vám budeme udržovat vhodná administrativní, fyzická a technická opatření na ochranu bezpečnosti, důvěrnosti a integrity vašich údajů a osobních údajů vašich koncových uživatelů.  Mezi tato zabezpečení patří šifrování vašich dat během přenosu (pomocí SSL nebo podobných technologií).

3. ÚČTOVÁNÍ, ZMĚNY PLÁNU A PLATBY

3.1 – Služba indexmenow.com je zpřístupněna na základě průběžných plateb s kredity.

3.2 – Fakturace. indexmenow.com využívá zprostředkovatele fastspring.com třetí strany ke správě zpracování kreditních karet MASTERCARD, VISA a PAYPAL. Můžete si přečíst všeobecné podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů tohoto zprostředkovatele fastspring.com. Tyto podmínky budou rovněž předloženy při platbě.

Další informace o našich fakturačních postupech a vašich osobních údajích na Isindexed.com naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

3.5 – Způsob platby. K předplacení služby je vyžadována platná kreditní karta. Zprostředkovatel fastspring.com vám používání služby účtuje prostřednictvím zabezpečené online služby.

4. ZMĚNY

4.1 – indexmenow.com si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení upravit nebo nahradit tuto smlouvu. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat změny této smlouvy. Vaše další používání nebo přístup na webovou stránku po zveřejnění jakýchkoli změn této smlouvy představuje přijetí těchto změn. indexmenow.com může také v budoucnu nabízet nové služby a/nebo funkce prostřednictvím webových stránek (včetně vydání nových nástrojů a zdrojů). Tyto nové funkce a/nebo služby budou podléhat podmínkám této smlouvy.

5. ZÁRUKA VRÁCENÍ PENĚZ A PRAVIDLA VRÁCENÍ PENĚZ

5.1 – Povaha Služeb poskytovaných se zpracováním úlohy indexování neumožňuje právo na odstoupení od smlouvy. Smlouva je tedy definitivně uzavřena, jakmile jsou ze strany Zákazníka vzneseny požadavky na zkoušku nečinnosti způsobem uvedeným v těchto VOP.

6. ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

6.1 – Vyhrazujeme si právo odmítnout, zrušit nebo pozastavit službu podle vlastního uvážení.

7. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 – indexmenow.com nemůže nést odpovědnost za výpadky systému, pády nebo ztrátu dat. Nemůžeme nést odpovědnost za jakýkoli předem stanovený odhad zisků, které by klient získal, kdyby fungoval indexmenow.com.

7.2 – Naši službu používáte na vlastní nebezpečí. Přestože naše služba nikdy nenarazila na sebemenší problém, pokud je nám známo, a že ji můžete a priori bez rizika používat, vyhněte se jakémukoli zneužití a doporučujeme vám indexovat obsah, který je čistý a pro uživatele dokonale srozumitelný. Indexmenow.com je skutečně výkonné řešení pro indexování pro rychlé a hromadné provádění indexování. Nemůžeme být zodpovědní za možné negativní efekty, sankce, filtry.

Nedodržení podmínek bude mít za následek automatickou deaktivaci daného účtu. Vyhrazujeme si právo ukončit jakýkoli účet, bez upozornění z jakéhokoli důvodu, bez restituce, jak to indexmenow.com uzná za vhodné.