indexmenow

Οροι και Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κάθε χρήση του ιστότοπου indexmenow.com και του API ευρετηρίασής του. 

Ο ιστότοπος ανήκει και λειτουργεί από:

  • Εταιρεία: SAS QUIRECHERCHE
  • SIRET: 54002153200028
  • Διεύθυνση: 4B AVENUE NOTRE DAME, 06000, Νίκαια, Γαλλία.
  • Email: contact@indexmenow.com
  • Twitter: @indexmenow

Διευθυντής έκδοσης είναι ο Stéphane Madaleno ( @Smadaleno ) .

 

Με την αποδοχή αυτών των Όρων ή με την πρόσβαση ή τη χρήση του indexmenow.com, είστε άνω των 18 ετών.

Y ou δηλώνουν και αναγνωρίζουν ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους, και ότι οι πληροφορίες που παρέχετε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία είναι ακριβή, πλήρη και έχετε το δικαίωμα να τα χρησιμοποιούν. Εάν εγγραφείτε στο Isindexed. com για λογαριασμό μιας εταιρείας ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύετε αυτήν την οντότητα και τις θυγατρικές της με αυτούς τους Όρους, οπότε οι όροι "εσείς", "σας" ή συνεργάτες θα αναφέρονται σε αυτήν την οντότητα και θυγατρικές του. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσία ή εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους, δεν πρέπει να συμφωνήσετε με αυτούς τους Όρους και δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες Isindexed.com.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 – Η «Υπηρεσία» indexmenow.com είναι μια υπηρεσία της οποίας κύριος στόχος είναι η γρήγορη ευρετηρίαση των σελίδων σας στη μηχανή αναζήτησης Google.

Θα βρείτε επίσης ένα ενσωματωμένο σύστημα για να ελέγξετε την ευρετηρίαση των URL σας. Χάρη σε αυτήν την υπηρεσία, εάν μια διεύθυνση URL δεν ευρετηριαστεί μετά από 10 ημέρες, θα επαναπιστωθείτε.

Ωστόσο, για καλύτερη διαχείριση των έργων σας και παρακολούθηση ευρετηρίασης με το ιστορικό, συνιστούμε να προσθέσετε το κλειδί API indexmenow.com στο isindexed.com. Πράγματι, το isindexed.com είναι η υπηρεσία που ειδικεύεται στην ευρετηρίαση ελέγχων.

1.2 – Η «Υπηρεσία» του indexmenow.com, τα εργαλεία και το API indexmenow.com και η σύνδεση API με το isindexed.com σας παρέχονται μέσω του ιστότοπου σύμφωνα με το πακέτο που αγοράσατε, συμπεριλαμβανομένου όλου του λογισμικού, δεδομένων, κειμένων και άλλου περιεχομένου διατίθεται μέσω της Ιστοσελίδας ή αναπτύσσεται μέσω του indexmenow.com. Οποιεσδήποτε νέες δυνατότητες προστίθενται ή επαυξάνουν την Υπηρεσία υπόκεινται επίσης στους παρόντες Όρους.

1.3 – Το indexmenow.com κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να διαθέσει την Υπηρεσία όπως περιγράφεται λεπτομερώς στο ισχύον πρόγραμμα υπηρεσιών, εκτός από: προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας ή οποιαδήποτε μη διαθεσιμότητα που προκαλείται από περιστάσεις πέρα από τον έλεγχό μας.

1.4 – Δεν υπάρχει εγγυημένη αναλογία δείκτη. Το ποσοστό τιμαριθμικής αναπροσαρμογής εξαρτάται από πολλούς μεμονωμένους παράγοντες. Ωστόσο, θα επιστραφεί το ποσό των πιστώσεων που δαπανήθηκε εάν η διεύθυνση URL σας δεν ευρετηριαστεί μετά από 10 ημέρες.

2. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Κατά την παροχή της Υπηρεσίας σε εσάς, θα διατηρήσουμε κατάλληλες διοικητικές, φυσικές και τεχνικές διασφαλίσεις για την προστασία της ασφάλειας, του απορρήτου και της ακεραιότητας των δεδομένων σας και των προσωπικών δεδομένων των τελικών χρηστών σας.  Αυτές οι διασφαλίσεις περιλαμβάνουν κρυπτογράφηση των δεδομένων σας κατά τη μετάδοση (με χρήση SSL ή παρόμοιων τεχνολογιών).

3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

3.1 – Η Υπηρεσία indexmenow.com διατίθεται σε βάση πληρωμής με πιστώσεις.

3.2 – Τιμολόγηση. Το indexmenow.com χρησιμοποιεί τον τρίτο μεσάζοντα fastspring.com για τη διαχείριση της επεξεργασίας των πιστωτικών καρτών MASTERCARD, VISA και PAYPAL. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τους γενικούς όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτού του ενδιάμεσου fastspring.com. Αυτοί οι όροι θα παρουσιάζονται επίσης κατά τη στιγμή της πληρωμής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές χρέωσης και τα προσωπικά σας στοιχεία στο Isindexed.com, ανατρέξτε στην Πολιτική Απορρήτου μας.

3.5 – Τρόπος πληρωμής. Απαιτείται έγκυρη πιστωτική κάρτα για να εγγραφείτε στην υπηρεσία. Ο διαμεσολαβητής fastspring.com σας χρεώνει μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής υπηρεσίας για τη χρήση της υπηρεσίας.

4. ΑΛΛΑΓΕΣ

4.1 – Το indexmenow.com διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση του, να τροποποιήσει ή να αντικαταστήσει την παρούσα Συμφωνία. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε περιοδικά την παρούσα Συμφωνία για αλλαγές. Η συνεχής χρήση ή η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο μετά τη δημοσίευση οποιωνδήποτε αλλαγών στην παρούσα Συμφωνία συνιστά αποδοχή αυτών των αλλαγών. Το indexmenow.com μπορεί επίσης, στο μέλλον, να προσφέρει νέες υπηρεσίες ή/και δυνατότητες μέσω του Ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένης της κυκλοφορίας νέων εργαλείων και πόρων). Τέτοιες νέες δυνατότητες ή/και υπηρεσίες θα υπόκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας.

5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

5.1 – Η φύση των Υπηρεσιών που παρέχονται με την επεξεργασία της εργασίας ευρετηρίασης δεν επιτρέπει δικαίωμα υπαναχώρησης. Ως εκ τούτου, η σύμβαση συνάπτεται οριστικά μόλις υποβληθούν τα αιτήματα δοκιμής αδράνειας από τον Πελάτη σύμφωνα με τις μεθόδους που καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

6. ΑΡΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

6.1 – Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε, να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

7.1 – Το indexmenow.com δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για διακοπές λειτουργίας συστήματος, σφάλματα ή απώλεια δεδομένων. Δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προκαθορισμένη εκτίμηση των κερδών που θα είχε κερδίσει ένας πελάτης εάν λειτουργούσε το indexmenow.com.

7.2 – Χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας με δική σας ευθύνη. Παρόλο που η υπηρεσία μας δεν αντιμετώπισε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα από όσο γνωρίζουμε και ότι μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε εκ των προτέρων χωρίς κίνδυνο, αποφύγετε οποιαδήποτε κατάχρηση και σας συνιστούμε να καταχωρείτε περιεχόμενο που είναι καθαρό και απολύτως κατανοητό από τον χρήστη. Πράγματι, το indexmenow.com είναι μια ισχυρή λύση ευρετηρίασης για γρήγορη και μαζική εκτέλεση ευρετηρίου. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις, ποινές, φίλτρα.

Η μη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη απενεργοποίηση του εν λόγω λογαριασμού. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε οποιονδήποτε λογαριασμό, χωρίς προειδοποίηση για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς επιστροφή, όπως κρίνει σκόπιμο το indexmenow.com.