indexmenow

Privacybeleid

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al het gebruik van indexmenow.com of het bedrijf:

QUIRECHERCHE, 4 B AVENUE NOTRE DAME, 06000, NICE, FRANKRIJK met Siret 54002153200028.

De Website wordt aangeboden op voorwaarde dat u akkoord gaat zonder wijziging van alle hierin vervatte voorwaarden en bepalingen en alle andere bedieningsregels, beleidsregels (inclusief maar niet beperkt tot het privacybeleid van indexmenow.com) en procedures die van tijd tot tijd op deze site kunnen worden gepubliceerd.

Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. 

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u de Website niet openen of de Diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden worden beschouwd als een aanbod van indexmenow.com, is aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De site is alleen toegankelijk voor mensen die minimaal 18 jaar oud zijn.

Uw account en uw site indexmenow.com

Als u een account aanmaakt op de website, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw account en de inhoud ervan, en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder het account en voor alle andere acties die worden ondernomen in verband met de website. U mag geen inhoud aan uw account beschrijven of toeschrijven op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om te handelen in de naam of reputatie van iemand anders, en indexmenow.com kan elke beschrijving of woordsleutel die hij ongepast of illegaal acht, wijzigen of verwijderen . , of anderszins aansprakelijk is voor de verantwoordelijkheid van indexmenow.com.

U moet indexmenow.com onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. indexmenow.com is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van u, met inbegrip van enige schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of omissies.

We kunnen af en toe met u communiceren over onze producten, diensten, nieuws en evenementen . U heeft de mogelijkheid om deze informatie niet te ontvangen. We bieden een afmeldfunctie in alle e-mailcommunicatie van deze aard of zullen de communicatie voor dit doeleinde met u stopzetten als u contact met ons opneemt en ons vertelt deze informatie niet met u te delen.

De enige soorten communicatie waarvoor u zich niet kunt afmelden, zijn die welke nodig zijn om servicegerelateerde aankondigingen te communiceren, inclusief informatie die specifiek is voor uw account, opschortingen en geplande onderbrekingen van services. We zullen proberen dit soort communicatie met u tot een minimum te beperken.

De website indexmenow.com maakt gebruik van cookies, software met trackingpixels en gerelateerde technologieën . Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door ons platform worden bediend en op uw apparaat worden opgeslagen. Onze site gebruikt cookies die door ons of door derden zijn geplaatst voor verschillende doeleinden, waaronder de werking en personalisatie van de website. Daarnaast kunnen cookies ook worden gebruikt om bij te houden hoe u de site gebruikt om advertenties op andere websites op u te richten.

 

 

gegevensbescherming

Algemeen gegevensbeschermingsbeleid

Alle gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers. We stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens en uw projecten te beschermen en te beveiligen.

Gegevens exporteren

Alle gegevens die zijn bijgehouden en/of opgeslagen in indexmenow.com-gegevens kunnen op verzoek worden geëxporteerd naar het gewenste formaat (CSV of JSON) en worden verzonden naar het ondersteuningsteam via contact@indexmenow.com. We garanderen dat de gegevensexport binnen 5 werkdagen na ontvangst van een verzoek is voltooid.

Dataretentie

Alle gegevens die langer dan 365 dagen niet worden gebruikt, worden permanent uit ons systeem verwijderd.

Recht op toegang, rectificatie of wissing, beperking en verzet tegen verwerking

U hebt het recht op toegang, rectificatie, bezwaar, wissing (“recht om te worden vergeten”) en de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken door een van deze verzoeken te sturen naar indexmenow.com . Voor uw gemak en zonder afbreuk te doen aan de wettelijke vereisten waaraan indexmenow.com moet voldoen volgens de wetten, stelt indexmenow.com u in staat de bovenstaande rechten uit te oefenen door ons een e-mail te sturen op contact@indexmenow.com .

Een account verwijderen

Alle gebruikers die hun account en alle bijbehorende gegevens op elk moment willen verwijderen, kunnen dit zelf doen in hun profiel. Alle gegevens worden permanent verwijderd van al onze servers en kunnen niet worden hersteld.

 

Verwerking van betalingen

Alle betalingen worden verwerkt door FastSpring, onze externe partner.
FastSpring voldoet volledig aan het AVG-beleid. FastSpring voldoet ook aan alle Level 1 PCI-DSS-standaarden.

indexmenow.com gebruikers en persoonlijke gegevens

We verzamelen informatie met betrekking tot een gebruiker van het Platform en het gebruik van onze Diensten:

a) Registratie-informatie: informatie die u ons verstrekt wanneer u zich registreert op ons systeem.

b) Instellingen "Mijn profiel": u kunt verschillende voorkeuren en persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen in de instellingen van "Mijn profiel". Bijvoorbeeld platformtaal, e-mailadres dat wordt gebruikt om in te loggen, niet-transactionele communicatievoorkeuren, accountnaam.

c) indexmenow.com data: wij slaan uw projectgegevens met de resultaten voor u op. Back-ups van indexeringsbewijs worden echter 30 dagen bewaard

d) Abonnementsplan + factuurgegevens: we slaan informatie op over het abonnement waarop u zich abonneert. We slaan geen betalingsgegevens op. Alle betalingen worden verwerkt door onze externe partner - FastSpring.

e) Andere gegevens die u wilt delen: we kunnen uw persoonlijke gegevens of gegevens verzamelen als u deze in een andere context aan ons verstrekt.

We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden.