indexmenow

Zasady i warunki

Poniższe warunki regulują korzystanie z witryny indexmenow.com i jej indeksowania API. 

Właścicielem i operatorem serwisu jest:

  • Firma: SAS QUIRECHERCHE
  • SYRETA: 54002153200028
  • Adres: 4B AVENUE NOTRE DAME, 06000, Nicea, Francja.
  • E-mail: contact@indexmenow.com
  • Twitter: @indexmenow

Dyrektorem publikacji jest Stéphane Madaleno ( @Smadaleno ) .

 

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki lub uzyskując dostęp lub korzystając z witryny indexmenow.com, masz ukończone 18 lat.

Oświadczam, a Y ou potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadzasz się na te warunki, oraz że informacje podane podczas rejestracji usługi są dokładne, kompletne i masz prawo do korzystania z nich. Jeśli zarejestrujesz się na Isindexed. com w imieniu korporacji lub innej osoby prawnej, oświadczasz, że masz uprawnienia do związania tego podmiotu i jego podmiotów stowarzyszonych niniejszymi Warunkami, w którym to przypadku terminy „ty”, „twoje” lub współpracownicy będą odnosić się do tego podmiotu i jej filie. Jeśli nie masz takiego uprawnienia lub nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz zaakceptować niniejszych Warunków i nie możesz korzystać z Usług Isindexed.com.

1. OPIS USŁUGI I UŻYTKOWANIA

1.1 – „Usługa” indexmenow.com to usługa, której głównym celem jest szybkie indeksowanie Twoich stron w wyszukiwarce Google.

Znajdziesz również zintegrowany system do sprawdzania indeksowania Twoich adresów URL. Dzięki tej usłudze, jeśli adres URL nie zostanie zaindeksowany po 10 dniach, zostaniesz ponownie zaksięgowany.

Jednak w celu lepszego zarządzania projektami i śledzenia indeksowania z historią zalecamy dodanie klucza interfejsu API indexmenow.com do witryny isindexed.com. Rzeczywiście, isindexed.com to serwis specjalizujący się w indeksowaniu czeków.

1.2 – „Usługa” indexmenow.com, narzędzia i interfejs API indexmenow.com oraz połączenie API z isindexed.com są udostępniane za pośrednictwem Witryny zgodnie z zakupionym pakietem, w tym całe oprogramowanie, dane, teksty i inne treści udostępnione za pośrednictwem Witryny lub opracowane za pośrednictwem indexmenow.com. Wszelkie nowe funkcje dodane lub wzbogacające Usługę również podlegają niniejszym Warunkom.

1.3 – indexmenow.com dokłada wszelkich starań, aby usługa była dostępna zgodnie z obowiązującym planem usług, z wyjątkiem: planowanych przestojów lub jakiejkolwiek niedostępności spowodowanej okolicznościami, na które nie mamy wpływu.

1.4 – Nie ma gwarantowanego wskaźnika indeksu. Stopa indeksacji zależy od wielu indywidualnych czynników. Jeśli jednak Twój adres URL nie zostanie zaindeksowany po 10 dniach, otrzymasz zwrot kwoty wydanych kredytów.

2. PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

2.1 Świadcząc Ci Usługę, będziemy utrzymywać odpowiednie administracyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, poufności i integralności Twoich danych oraz danych osobowych użytkowników końcowych.  Te zabezpieczenia obejmują szyfrowanie Twoich danych podczas transmisji (przy użyciu SSL lub podobnych technologii).

3. ROZLICZENIA, ZMIANY PLANÓW I PŁATNOŚCI

3.1 – Usługa indexmenow.com jest udostępniana na zasadzie pay-as-you-go z kredytami.

3.2 – Fakturowanie. indexmenow.com korzysta z usług zewnętrznego pośrednika fastspring.com do zarządzania przetwarzaniem kart kredytowych MASTERCARD, VISA i PAYPAL. Możesz zapoznać się z ogólnymi warunkami użytkowania i polityką prywatności tego pośrednika fastspring.com. Warunki te zostaną również przedstawione w momencie płatności.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk rozliczeniowych i danych osobowych na Isindexed.com, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

3.5 – Sposób płatności. Do wykupienia usługi wymagana jest ważna karta kredytowa. Pośrednik fastspring.com rozlicza Cię za pośrednictwem bezpiecznej usługi online za korzystanie z usługi.

4. ZMIANY

4.1 – indexmenow.com zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszej umowy. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszej Umowy pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z Witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszej Umowie oznacza akceptację tych zmian. indexmenow.com może również w przyszłości oferować za pośrednictwem Witryny nowe usługi i/lub funkcje (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi będą podlegać warunkom niniejszej Umowy.

5. GWARANCJA ZWROTU PIENIĘDZY I POLITYKA ZWROTU PIENIĘDZY

5.1 – Charakter Usług świadczonych w ramach zadania indeksowania nie pozwala na prawo do odstąpienia od umowy. W związku z tym umowa zostaje ostatecznie zawarta, gdy tylko Klient zgłosi prośby o test bezczynności zgodnie z metodami określonymi w niniejszych Warunkach.

6. ODMOWA USŁUGI

6.1 – Zastrzegamy sobie prawo do odmowy, anulowania lub zawieszenia usługi według naszego wyłącznego uznania.

7. OŚWIADCZENIE

7.1 – indexmenow.com nie ponosi odpowiedzialności za przestoje systemu, awarie lub utratę danych. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za z góry ustalone szacunki zysków, które klient mógłby osiągnąć, gdyby indexmenow.com działał.

7.2 – Korzystasz z naszych usług na własne ryzyko. Chociaż nasz serwis nigdy nie napotkał najmniejszego problemu, o ile nam wiadomo i że możesz z niego korzystać a priori bez ryzyka, unikaj wszelkich nadużyć i zalecamy indeksowanie treści, które są czyste i doskonale zrozumiałe dla użytkownika. Rzeczywiście, indexmenow.com to potężne narzędzie do indeksowania, które umożliwia szybkie i zbiorcze indeksowanie. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki, kary, filtry.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje automatyczną dezaktywację danego konta. Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta bez powiadomienia z jakiegokolwiek powodu, bez odszkodowania, jak uzna za stosowne indexmenow.com.